Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viadeparter departer
patrycjuszowska
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny
patrycjuszowska
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
patrycjuszowska
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viachoppedheidi choppedheidi
patrycjuszowska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa

July 26 2017

patrycjuszowska
patrycjuszowska
Reposted fromsilence89 silence89 vialegilimencja legilimencja

August 16 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viadeparter departer
patrycjuszowska
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny
patrycjuszowska
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
patrycjuszowska
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viachoppedheidi choppedheidi
patrycjuszowska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa

July 26 2017

patrycjuszowska

August 16 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viadeparter departer
patrycjuszowska
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny
patrycjuszowska
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
patrycjuszowska
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viachoppedheidi choppedheidi
patrycjuszowska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
patrycjuszowska
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viachoppedheidi choppedheidi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl