Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

patrycjuszowska
4478 3c21 500
Reposted fromsaku saku viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viasalami salami
patrycjuszowska
1053 cb6a
Reposted fromfungi fungi viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
patrycjuszowska
Reposted fromtfu tfu vianiezbywalnie niezbywalnie
patrycjuszowska
9296 6a52 500
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianiezbywalnie niezbywalnie
patrycjuszowska
3504 507e 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
patrycjuszowska
5406 41b2 500
Reposted fromkaiee kaiee viapffft pffft
patrycjuszowska
2626 31b2
Reposted fromnosmile nosmile vialittledina littledina

July 03 2015

patrycjuszowska
patrycjuszowska
0943 6a52
Reposted fromshepard shepard viairmelin irmelin
patrycjuszowska
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viapanimruk panimruk
patrycjuszowska
patrycjuszowska
Reposted fromfabs3 fabs3 viaczulymorderca czulymorderca

July 01 2015

patrycjuszowska
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viakartoNik kartoNik
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight vialegilimencja legilimencja

June 29 2015

patrycjuszowska
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
patrycjuszowska
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialegilimencja legilimencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl