Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

patrycjuszowska
6167 4549 500
patrycjuszowska
2433 32e7
Reposted fromMadristas Madristas viawszystkodupa wszystkodupa
patrycjuszowska
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft

November 16 2017

patrycjuszowska
patrycjuszowska
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka via100suns 100suns

October 29 2017

patrycjuszowska

October 28 2017

patrycjuszowska
3331 7953

October 23 2017

5718 381e
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaPoranny Poranny
patrycjuszowska
patrycjuszowska
7302 9956
Reposted frommyshirt myshirt viaPoranny Poranny

October 14 2017

patrycjuszowska
0660 0df8 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

October 05 2017

patrycjuszowska
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin

October 03 2017

0160 42c1
Reposted fromSkydelan Skydelan viaZircon Zircon

August 16 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viadeparter departer
patrycjuszowska
6117 c183
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaPoranny Poranny
patrycjuszowska
Leon, the professional
Reposted fromseverak severak viairmelin irmelin
patrycjuszowska
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viachoppedheidi choppedheidi
patrycjuszowska
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa

July 26 2017

patrycjuszowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl